BETINGET SVAR: Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, har sammen med styreleder sendt et brev til Den Indre Sjømannsmisjon som åpner for samtaler om fusjon under visse betingelser. Arkivfoto: KPK

ImF åpen for samtaler med Den indre sjømannsmisjon

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Hareide møtte motstand og ros

ålesund

Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF sier partileder Knut Arild Hareide ble godt mottatt i Ålesund, selv om et flertall i fylkeslaget trolig er uenig med han.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.