KRITISK: Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er kritisk til Frp-forslaget om å kutte nesten all støtte til kirken. Foto: Ned Alley, NTB scanpix

– Bryter med Grunnloven og raserer kirken

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.