EVANGELIST: Britt Kvaran Elli lanserte for få dager siden sin bok om fremmedfrykt. Den mener hun at kristne bør overvinne for å nå fram med det kristne budskapet. Foto: Stein Gudvangen

Utfordrer kristnes muslim-angst

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)