FORSONING: Mens konflikten fortsetter i Midtøsten, samles unge jøder, palestinere og nordmenn til forsoning. Disse brobyggerne var samlet i Ryfylke sommeren 2012.  Foto: Ove Eikje

Bygger bro mellom jøder og palestinere

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).