UTGRAVNINGER: Bedre kjennskap til den jødiske kulturen på Jesu samtid kan gi større utbytte av bibellesningen, mener forsker Hilde Brekke Møller. Bildet viser utgravninger i Jesu hjemby som voksen, Kapernaum i Galilea.  Foto: Scandinavian Stockphoto

Oppdager Jesu jødiske bakgrunn på nytt

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.