KONVERTERTE: – Jeg søkte etter en kirke som holder fast ved den kristne tro og fant Den katolske kirke, sier Ragnhild Aadland Høen. Hun konverterte fra Den norske kirke til Den katolske kirke for snart 11 år siden.  Foto: Alice Tegle

Derfor blir nordmenn katolikker

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.