LAV PROFIL: Sigmund T. Kristof
...
LAV PROFIL: Sigmund T. Kristoffersen (med mikrofonen) i Pinsebevegelsen og andre frikirkeledere er lite synlige med meninger om samkjønnet ekteskap. Bildet er fra konferansen Led14.28.01.16: Johannes Kleppa kom i torsdagens avis med kritikk av frikirkeledere for lite deltagelse i kampen for ekteskapet. Foto: Stein Gudvangen
– Vi har jo Espen Ottosen
Del
Frikirke-Norge lar andre ta støyten i kampen for det klassiske ekteskapet, mener Dagen-spaltist Johannes Kleppa. Pinse- og baptistledere protesterer lite på beskrivelsen.

I torsdagens Innspill kom Kleppa med en bredside mot det rungende fraværet av frikirkelige røster i det offentlige ordskiftet om forståelsen av ekteskapet.

LES: Bekymret for den videre debatten om liturgi

Kleppa mener frikirkene gjemmer seg og advarer mot å tenke at det bare er i Den norske kirke (Dnk) det nå står en kamp om dette spørsmålet.

– Naive

«Dersom Frikyrkje-Noreg trur at dei skal gå klar dei problema Dnk no strid med, utan å ta ein kamp for det klassiske ekteskapet, er dei naive. Det er eit voldsomt ideologisk trykk i denne saka, og frikyrkjefolk er del av samfunnet og under tidsånda sitt trykk som oss andre. Rett nok har dei noko meir kontroll på teologien enn i Dnk, men ikkje utan kamp», skriver Kleppa som minner om at det er nå kampen står. Skal man delta i den, må det skje nå.

Men det skjer nesten ikke, fastslår den tidligere Dagen-redaktøren.

Lav offentlig profil

– Er Kleppas etterlysning betimelig?

– Vi har jobbet med denne saken på flere plan, men har foreløpig ikke valgt å kjøre vårt syn ut i pressen, svarer Sigmund Kristoffersen som er leder for Pinsebevegelsens lederråd.

Han viser til at Pinsebevegelsen sammen med flere andre frikirkesamfunn og noen større misjonsorganisasjoner har henvendt seg til Bispemøtet angående spørsmålet om vielse av likekjønnede par. Samtidig medgir han at den offentlige profileringen nok har vært neddempet fra Pinsebevegelsens side.

Kristoffersen sier det foregår interne strategiske prosesser i Pinsebevegelsen, som en bredere behandling av ekteskapet i bevegelsens teologiske refleksjonsgruppe. Denne er ennå ikke fullført.

Han sier det heller ikke er opplagt at Pinsebevegelsen skal kaste seg inn i den debatten som foregår i Den norske kirke.

Derimot ønsker Pinsebevegelsen en politisk tilrettelegging for at man fortsatt kan la være å vie homofile par. Hvis ikke, vil man – igjen i en samlet frikirkelig front – frasi seg hele vigselsretten.

– Er det en bevisst strategi å ligge lavt, eller er det feighet?

– Ja, det er bevisst. Vi jobber sammen med alle frikirkelige, deriblant De Frie Evangeliske Forsamlinger og Misjonsforbundet. Så når vi går ut, gjør ikke hver enkelt organisasjon eller hvert kirkesamfunn det isolert, sier Kristoffersen.

KRONIKK: Einskap på apostolisk grunn

Han etterlater ingen tvil om hvor Pinsebevegelsen står i denne saken, men sier det jobbes med å opprettholde bevegelsen som en teologisk konservativ skanse.

– Vil du si at Kleppa bommer?

– Nei, han har rett i det han skriver. Men det vil alltid være en vurdering hvordan man skal fronte standpunkter i mediene. Skal vi bare gå ut og kommentere når det er noe vi er imot? Det er utrolig viktig at vi ikke er bevisstløse på det vi gjør og at vi står sammen med de andre frikirkelige.

– Svikter dere i åndskampen slik Kleppa antyder?

– Det er sterke ord selv om vi ikke står fram på den måten som han forventer. Dette handler om mye mer enn det, sier Kristoffersen som velger å rose dem som er ofte på banen som forsvarere av klassisk kristendom.

– Den dyktige Espen Ottosen kommuniserer disse tingene på en god måte, og det er ikke alle gitt å ha personer med sånne evner. Det er viktig at vi har dyktige folk som kan opptre i mediene. Der har vi Ottosen og tenketanken Skaperkraft . Det de gjør, er veldig bra.

Diskuterer bare innad

Generalsekretær Terje Aadne i Baptistsamfunnet bekrefter kanskje nettopp Johannes Kleppas anliggende når Dagen spør om Kleppas etterlysning er på sin plass.

– Baptistsamfunnet har gjort et vedtak som viser til en uttalelse fra vårt styre når det gjelder homoseksuell praksis. Den uttalelsen står vi fremdeles for, sier Aadne som sterkt understreker at baptistene har det klassiske synet på ekteskapet.

– Dette er et viktig samfunnsetisk spørsmål. Samtidig er spørsmålet hva det er viktigst for oss som kirke å fremføre i det offentlige rom. Innad i Baptistsamfunnet har vi samtaler om denne og andre etiske saker, men spørsmålet er om dette er det vi skal bruke mest tid på utad. Jeg ønsker nok som kirkeleder å bruke mest tid på å fortelle verden om evangeliet og å ha fokus på Jesus som herre og frelser.

– Lav offentlig profil er altså en bevisst strategi?

– Vi har et kirkesamfunn som består av selvstendige menigheter, men jeg vil som leder si at vårt hovedanliggende er å møte mennesker med evangeliet, sier Aadne.

Han vil ikke være med på at baptistene dermed svikter i åndskampen.

baptistsamfunnet,bispemøtet,dagen,de frie evangeliske forsamlinger,den norske kirke,espen ottosen,frikirke-norge,frikirkene,johannes kleppa,misjonsforbundet,pinsebevegelsen,sigmund kristoffersen,skaperkraft,teologi,terje aadne,åndskampen,kirken,ekteskap,ekteskapet,partnerskap,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel