GLEDE: Bibliotekansvarlig Heidi Vestbye (til venstre) og innleserne Ingvild Vestbye og Magne Bruteig smiler om kapp etter at KABB nå får beholde statsstøtten. Foto: Kari Undeland, KABB.

Jubel i KABB etter budsjettendring

Hamas viser sitt sanne ansikt

lederartikkel

Når islamistane feirar at ein baby er drepen, seier det meir enn vi vil vite om kva haldning dei har til fredeleg og respektfylt sameksistens.

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).