TALTE: – Dere målbærer stemmene for de som forfølges for sin tro og får frem fortellinger om fornedrelse og undertrykkelse, sa Eriksen Søreide da hun møtte fakkeltoget i november i fjor. I år inviterer hun til konferanse samme dag som fakkeltoget.  Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Setter trosfrihet på dagsorden

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)