FORBILDER: På en arbeidersamling i januar inviterte Britt Solveig Spilde fram kvinner som opplever at de har et lederansvar og er forbilder for andre. Mange responderte på innbydelsen. – I etterkant har jeg tenkt at vi trenger å skape et miljø der vi bevisstgjør hverandre, sier hun.  Foto: Kristin Winther Jørgensen, KPK

– Det går fint an å være småbarnsmor og leve i Guds kall

Bibelbasert om ekteskapet

bokanmeldelse

Denne boken har viktige 
anliggender å gi både til dem som ønsker 
å gå inn i et ekteskap, men like meget 
til dem som er i et ekteskap, eller vurderer 
å gå ut av det samlivet de har sagt ja til.

Korleis ein har forvalta livsgåvene

bokanmeldelse

Det er ei fryd å lesa «Jordmor på jorda», både språk og forteljarstil grip tak i deg på ein måte som gjer deg delaktig i levd menneskeliv.