EVANGELIST: Bønnen om at Gud s
...
EVANGELIST: Bønnen om at Gud skal beskytte Norges grenser er en stadig og pågående bønn i evangelist Håkon Fagerviks liv. Foto: Arkiv
Ber for - ikke mot Russland
Del
Evangelist Håkon Fagervik synes det er problematisk at kristne med lite kjennskap til grenseområdene tegner et udelt negativt bilde av Russland.

Dagen skrev lørdag at fremstående norske bønnefolk har vært samlet ved grensen til Russland for å be Gud beskytte Norge, og Fagervik var blant dem.

Tror på profeti om forestående russisk invasjon

Russerne kommer, eller kanskje ikke  

Det siste året skal kristne i inn- og utland ha fått drømmer, profetier og kall til å be for Norges grenser.

En konkret «profeti» går på at Russland skal invadere Norge i høst, i september/oktober.

– Profetiene skaper frykt  

En pågående bønn

Håkon Fagervik, som blant annet har bygd opp bønnesenteret Nordic Harvest Mission , understreker at han ikke står inne for noen av de profetiene som skal ha kommet vedrørende en russisk invasjon det siste året, og opplyser at bønnesamlingen i Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv hadde et helt annet utgangspunkt.

– Vi var samlet til konferanse med evangelist Suzette Hattingh og dro til grensen i etterkant. Der ba vi og velsignet både Russland og Norge, forklarer han.

Fagervik understreker at bønnen om at Gud skal beskytte Norges grenser er en stadig og pågående bønn i hans eget liv.

Ber om fred

– Hva ber dere om når dere ber for Norges grenser?

– Da ber vi om at det skal være fred på grensen. Vi ber om at Jesus, som er Fredsfyrsten, skal være med Norge og Russland, og at negative ting som er sagt om forholdet mellom de to landene ikke skal gå i oppfyllelse. Det interessante med grensen i Finnmark er at den er en av få grenser der det aldri har vært krig mellom de to nasjonene. Det har vært krig mellom Norge og Sverige, men aldri mellom Norge og Russland.

Fagervik sier at han kjenner på alvoret som ligger i det å be for landet og grensene.

– Alle kjenner vi jo på en uro når vi ser det som har skjedd på Krim, og det som skjer i Ukraina. Min bønn for beskyttelse av Norge har mer sin grunn i denne uroen som vi alle føler på, enn profetiene som kommer nå.

GRENSEVERN: Kong Oscar IIs kapell ligger i Grense Jakobselv i Sør-Varanger kommune i Finnmark. De ble reist som grensevern mot Russland i 1826. Her var 20 nordmenn samlet i vår for å be for Norges grenser, og velsigne Russland. Foto: Scanpix
 

Ikke basert på frykt

På 70- og 80-tallet var Fagervik forstander i Berlevåg misjonsmenighet. Den gang var det et massivt trykk av «profetier». De ble distribuert i postkassene i Finnmark og inneholdt kart som viste hvordan en russisk invasjon skulle skje.

– Jeg husker godt at noen kom til menigheten vår og forkynte at russerne skulle ta oss. Da kom det fra en eldre mann i menigheten: «Det er merkelig det som skjer nå. Før kom folk og sa at Jesus kommer snart, men nå sier de at russen kommer snart».

Fagervik forteller at «profetiene» skapte en sterk uro blant de kristne og at flere valgte å flytte sørover, fordi de var redde.

– Det var fryktelig negativt, så jeg bestemte meg den gang for at jeg ikke ville bli innblandet i sånne ting igjen, sier han.

For Fagervik er det viktig å få fram at bønn for grensene ikke skal være basert på frykt, og at det heller ikke skal være en motbønn.

– Jeg er en forbeder, ikke en motbeder, understreker han.

Les også:

 

Berlevåg Misjonsmenighet,håkon fagervik,nordic harvest mission,Suzette Hattingh,russland,bønn,forbønn,profetier,grense jakobselv,finnmark,krim,ukraina,jan åge torp