ENSTEMMIG: Den Norske Israelsmisjons veivalgsprosjekt ble enstemmig vedtatt, men det var delte meninger om navnebytte og målgrupper. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Israelsmisjonen vurderer å kutte både «Israel» og «misjon»

Bibelbasert om ekteskapet

bokanmeldelse

Denne boken har viktige 
anliggender å gi både til dem som ønsker 
å gå inn i et ekteskap, men like meget 
til dem som er i et ekteskap, eller vurderer 
å gå ut av det samlivet de har sagt ja til.

Korleis ein har forvalta livsgåvene

bokanmeldelse

Det er ei fryd å lesa «Jordmor på jorda», både språk og forteljarstil grip tak i deg på ein måte som gjer deg delaktig i levd menneskeliv.