AVGJERANDE: – Det er avgjerande at personalet er kristne og at dei har ei aktiv tilslutning til kristen tru, seier Hildegunn Gjesdal Tennebø, rektor ved Nordfjord folkehøgskule.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Avgjerande å tilsette kristne lærarar

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)