Viviane Amsalem vil skilles. Hun lever i et kjærlighetsløst ekteskap. Men som jødisk kvinne er hennes rettigheter begrenset. Fra filmen «Vivianes kamp». Foto: Filmweb.no

En gift kvinnes kamp for friheten

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)