GODE OPPLEVELSER: Frelsesarmeen og Blå Kors legger vekt på å gi barn, unge og voksne gode ferieopplevelser i løpet av feriearrangementene sine. Mange av deltakerne ville aldri hatt mulighet til å reise på ferie uten tilbudet de to organisasjonene gir.  Foto: Bryn Perret, Blå Kors Ferier

Ventelister for å være med på ferie

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)