SAMARBEID: Borg-biskop Atle Sommerfeldt mener bispedømmet er avhengig av KABBs kompetanse for å legge til rette for synshemmede. Nå samarbeider han med diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB. Foto: KABB

Vil gjøre kirken mer tilgjengelig

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).