SAMARBEID: Borg-biskop Atle So
...
SAMARBEID: Borg-biskop Atle Sommerfeldt mener bispedømmet er avhengig av KABBs kompetanse for å legge til rette for synshemmede. Nå samarbeider han med diakon Hilde Løwen Grumstad i KABB. Foto: KABB
Vil gjøre kirken mer tilgjengelig
Del
– Blinde og svaksynte faller utenfor fellesskapet i kirken, mener KABB. To nye samarbeidsprosjekter skal bidra til å legge forholdene bedre til rette i kirken og trosopplæringen.

Organisasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB), som har som et formål å bidra til at mennesker med synshemming kan delta aktivt i samfunns – og kirkelivet, erfarer at få synshemmede deltar aktivt i sine lokale menigheter, og at blinde og svaksynte ofte faller utenfor fellesskapet her.

– Dette kan både skyldes praktiske hindringer og at frykten for det ukjente fører til at mennesker som skiller seg fra «normen» ekskluderes fra fellesskapet, mener Hilde Løwén Grumstad, som er diakon i KABB, i en pressemelding fra organisasjonen.

LES: – Vi føler oss litt oversett

Nå skal organisasjonen samarbeide med Den norske kirke (Dnk) i Borg og Oslo bispedømmer om to prosjekter som skal bidra til at det legges bedre til rette for denne gruppen i menighetene.

Tre prosent

Ifølge KABB er tre prosent av alle nordmenn så synshemmet at det skaper praktiske problemer for dem i hverdagen.

– Vi i KABB har god kompetanse til å veilede menighetene i hvordan man legger til rette for synshemmede i menighetslivet, enten det gjelder trosopplæring, konfirmantundervisning eller gudstjenestene på søndager, sier Grumstad.

Men hun sier de ofte får ofte høre at «i vår menighet er det ingen synshemmede».

– En slik påstand er alltid feil, når vi vet at hele 30 av 1000 kirkemedlemmer har problemer med synet, sier hun.

Praktisk tilrettelegging

I Borg bispedømme skal de nå samarbeide med KABB om å finne fram til synshemmede i de lokale menighetene, og invitere dem inn i kirkens arbeid. I sammenheng med dette er det blant annet laget en håndbok om praktisk tilrettelegging for mennesker med nedsatt syn.

– Hvilke behov for tilrettelegging synshemmede har, er individuelt. Nå drar vi på stangfiske for å finne de som ønsker mer kontakt med sine menigheter, sier Grumstad.

LES OGSÅ: Blinde Geir ser lyst på livet

Borg-biskop Atle Sommerfeldt er glad for det aktive samarbeidet som nå er kommet i gang.

– Bispedømmet er helt avhengig av den kompetansen som KABB innehar, for at synshemmede i praksis skal møte en åpen kirkedør, og få mulighet til å delta i lokalkirkens mangfoldige fellesskap. Dette skulle være en selvfølge, men vi vet at virkeligheten ikke er slik, sier Sommerfeldt i pressemeldingen.

Trosopplæring i Oslo

Oslo bispedømme på sin side finansierer nå et prosjekt som skal prøve ut hvordan synshemmede barn og unge kan delta i kirkens trosopplæring. Prosjektet skal ledes av Ranveig Bredesen som er utdannet diakon og selv blind. Det neste halvåret skal hun utarbeide en veiledning for tilrettelegging av de vanligste tiltakene i kirkens trosopplæring.

Grumstad tror de to prosjektene KABB og Dnk samarbeider om vil være nyttige både for andre bispedømmer og andre kirkesamfunn.

– KABB er en tverrkirkelig organisasjon med medlemmer fra ulike kirkesamfunn. De erfaringene vi nå gjør, vil helt sikkert være til nytte for alle typer menigheter over hele landet, sier hun.