SKEPTISK : Hamar-biskop Solveig Fiske er «sterkt spørrende» til hva en ordning med valgmenigheter vil gjøre med kirkelivet lokalt.  Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Bispe-varsko mot valgmenigheter

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.