POPULÆRT: Bibelskolene ønsker departementets gjennomgang av regelverket velkommen. Illustrasjonsbilde.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Bibelskoler 
frykter ikke 
endringer