VALGTE GRIMSTAD: Samuel Langeland (19) tar opp lån for å gå ett år på bibelskole. – Jeg er villig til å bruke penger på dette, sier han. Her med medelever.  Foto: Bibelskolen i Grimstad

Rekordår for Bibelskolen i Grimstad

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.