MANGELVARE: – Jeg kjenner ikke til kristen undervisning om skilsmisse og gjengifte i det hele tatt utenom stiftelsen TO SKO, sier forkynner Barclay Stevenson. Her snakker han til skilte og gjenforente kristne. Foto: Markus Plementas, KPK

– Kristne tar for lett på gjengifte

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.