GIFT I 75 ÅR: – Det er få som opplever å være gift i 75 år, sier Lydia og Arne Aambø. De kan feire atombryllup på pinseaften neste år.  Foto: Ove Eikje

Lydia (97) og Arne (101) har vært gift i 75 år

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)