FASTLÅST: I de ni tøffe årene ba Cathrine og Steinar mye om at Gud skulle gripe inn i det de opplevde som en fastlåst situasjon.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Kallet kom mellom Cathrine og Steinar

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?