UTIDIG: – Utidig av Dagen, mener KrF-veteran Odvar Omland. Foto: Privat

– En utopi at loven skal tas opp i Stortinget igjen

Velgerene har valgte ikke sosialistisk flertall

KrFs veivalg

KrF har kommet frem til et veivalg. Et veivalg som ikke bare får konsekvenser for oss, men som også vi få store konsekvenser for hvilken regjering og statsminister vi har i Norge over nyttår.