TROFASTE GIVERE: Daglig leder
...
TROFASTE GIVERE: Daglig leder Trond Eriksen i Evangeliesenteret understreker at de trofaste giverne er hele bærebjelken i organisasjonens virksomhet. 90 prosent av alt som samles inn går direkte til formålet, uten fordyrende mellomledd. Foto: Dagen-arkiv
Kristen rusomsorg best på forvaltning
Del
Ni av ti gavekroner går til dem som trenger det. Evangeliesenteret har i flere år vært en av de beste i klassen når det gjelder måten innsamlede midler forvaltes på.

Det er Innsamlingskontrollen som utarbeider listen over de mest og minst effektive pengeinnsamlerne i Norge. Evangeliesenteret har befunnet seg helt i toppen av denne listen i de senere årene når det gjelder effektivitet på området.

LES: – Sender rusavhengige til hospits fullt av rus

I den siste oversikten som nylig ble omtalt i bladet Kapital inntar organisasjonen delt andreplass med Adra Norge, bare slått av Children At Risk Foundation.

Trofaste givere

Daglig leder Trond Eriksen i Evangeliesenteret er godt fornøyd med at stiftelsen befester seg i toppen som en god forvalter av innsamlede midler. Givere bidrar hvert år med mellom 25 og 26 millioner kroner i gaver, og dette er penger som nesten i all hovedsak går direkte til å hjelpe rusavhengige mennesker. Det vil si at 90 prosent av innsamlede midler går til formålet.

– Dette understreker at vi har mange og trofaste givere. Rekruttering av dem som gir, skjer til en lav kostnad. Vi bruker ikke unødige ledd som telemarkingsbyråer eller såkalte callsentre for å samle inn midler, men vi benytter våre egne informasjonskanaler. Kontakten med givere finner blant annet sted ved at Evangeliesenteret er ute og treffer folk på arrangementer og møter, sier Eriksen til Dagen.

Bærebjelke

Han legger til at de faste giverne er hele bærebjelken i stiftelsens arbeid, og uten dem ville det trolig heller ikke vært noe Evangeliesenter. Når organisasjonen kan vise til at pengene som giverne bidrar med faktisk går til det som er formålet uten fordyrende mellomledd, er det også bra for organisasjonens omdømme, tror Eriksen.

– Jeg er glad for at vi kan vise til at vi er en god forvalter, og det skal man jo også være når en skal bruke andres penger. Vi opplever at Evangeliesenteret har et godt omdømme i folks bevissthet. Arbeidet vårt har også fått en større plass i det offentlige rom.

Beløpet Evangeliesenteret samler inn har vært stabilt over flere år, men Eriksen konstaterer samtidig at organisasjonen må jobbe for å skaffe yngre givere i framtiden. En stor del av dem som er med og gir, tilhører den eldre generasjon. Den daglige lederen mener det fortsatt er potensiale til å hente inn mer penger gjennom innsamlinger. Ny teknologi gir nye muligheter for å øke gaveinntektene ytterligere.

– Vi er stadig på vei, og vi jobber hele tiden med å forbedre oss. Blant annet ser vi på giverløsninger via SMS-ordninger på mobil, sier han.

Unngår dyre løsninger

Ifølge presentasjonen i Kapital er stikkord for virksomheten som bruker innsamlede midler mest effektivt, fravær av callsentre/telemarketingselskaper og store offentlige overføringer. Nærvær av faste givere og Gud, er også viktige element i dette bilde, skriver bladet.

Mange av de mest effektive veldedige hjelpeorganisasjonene på den årlige oversikten er nemlig religiøst forankret. Og organisasjoner som Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp og Misjonsalliansen befinner seg alle blant topp ti. Hos samtlige tre går 83 prosent av pengene givere bidrar med, direkte til formålet.

Men innsamlere nederste må stå til rette for Innsamlingskontrollen. Det er denne etaten som administrerer Innsamlingsregisteret.

– Organisasjoner som ikke oppfyller kravet har blitt bedt om forklaringer, sier daglig leder Børre Hagen til Kapital.

Det er når kravet om at minst 65 prosent av de innsamlede pengene skal gå til formålet ikke lenger er oppfylt, at organisasjonene må stå skolerett for Innsamlingskontrollen. Aktører som havner blant de dårligste forvalterne, kjennetegnes ved at de benytter seg av dyre telefonselgere i callsentre og/eller telemarketingsselskaper. Foreningen For Hjertesyke Barn og Regnskogfondet kommer verst ut i så måte.

evangeliesenter,Innsamlingskontrollen,innsamlingsregisteret,trond eriksen,children at risk foundation,carf,adra norge,kapital,innsamling,rus,rusavhengige,rusomsorg,rusmisbruker,misbruk,caritas,kirkens nødhjelp,misjonsalliansen,børre hagen,foreningen for hjertesyke barn,regnskogfondet