Likestillings- og diskrimineringsombudet sier de må avveie arbeidsgivers ønske om å fremstå verdinøytralt, opp mot enkeltpersoners rett til å utøve sin religion. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Color Line kan ikke nekte ansatte å bruke hijab

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.