DIALOG: Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundsvaag i Kulturdepartementet lanserer friske midler til arbeid mot radikalisering. Foto: Silje Rognsvåg

Nytt tilskudd mot radikalisering

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.