DIALOG: Statssekretær Bjørgulv
...
DIALOG: Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundsvaag i Kulturdepartementet lanserer friske midler til arbeid mot radikalisering. Foto: Silje Rognsvåg
Nytt tilskudd mot radikalisering
Del
Kulturdepartementet utlyser friske midler til arbeid for dialog og mot radikalisering.

Torsdag utlyste Kulturdepartementet et nytt tilskudd til konkrete tiltak som skaper dialog mellom tros- og livssynssamfunn eller forebygger radikalisering.

Tilskuddet er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

– Vi håper på så mange praktiske og konkrete prosjekter som mulig, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundsvaag.

«Nei, eg vil ikkje dele ut Koranen»  

Støtte frivillige

Han lanserte tilskuddet under torsdagens seminar i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Oslo. Tema var verdikonflikter i europeiske sekulære samfunn.

– Terrorhandlinger blir utført i religioners navn i Paris, København og Kenya, som angrep på ytringsfrihet og religionsfrihet. Da er det viktig å spørre hvorfor det skjer. Og hva gjør vi for å hindre at slike forferdelige ting skjer igjen, spurte Borgundsvaag.

Han understreket at staten trenger å samarbeide med frivillig sektor. Et mål med det nye tilskuddet er å fremme «gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier samfunnet bygger på», som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.

Det strammer seg til  

Kriterier

Engangstilskuddene kan være mellom 50.000 og 400.000 kroner. Søknadsfristen er 10. mai.

Departementet prioriterer tiltak som retter seg mot unge under 30 år, vanlige medlemmer i tros- og livssynssamfunn, og som allerede er etablert eller skal bygge videre på tidligere arbeid.Per Sandbergs påskehilsen

innenriks,politikk,bjørgulv vinje borgundsvaag,dialogarbeid,frivillighet,kulturdepartementet,radikalisering,stl,tilskudd,tros- og livssyn