GODHETSLINJEN: At kirken valgte en åpen dialogpreget linje overfor islam var med på å skape en økt aksept for religionen i Norge. Islamisme ble sett på som noe helt annet enn islam, hevder historiker Terje Tvedt. 
  Foto: Dreyers forlag

– Kirkelig godhet gav islam-aksept

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).