DEBATT: Det pågår en heftig debatt om presten skal få lov til å bruke dialekt i det liturgiske språket. Skaper det nærhet eller avstand? Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB Scanpix

– Vil dokker at ongen skal oppdras i den krestne trua?

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)