FARLIG: Rannveig Bremer Fjær tror det kan være farligere å søke kontakt med de døde enn folk kan være klar over. – Du vet ikke hvem du får kontakt med. Det kan være onde ånder, ikke den avdøde, sier den pensjonerte barnelegen.  Foto: Silje Rognsvåg

Advarer mot å oppsøke healere

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).