LABER INNMELDING: Ingen stor t
...
LABER INNMELDING: Ingen stor tilstrømming av medlemmer selv om Den norske kirke har tatt steg i liberal retning. Foto: NTB Scanpix
– Mange nøler med å melde seg inn
Del
Det skal en del til for å «rette opp uretten», tror Åpen folkekirkes leder. Derfor nøler mange som har vært skuffet lenge, med å melde seg inn i Den norske kirke igjen.

Han kommenterer ut- og innmeldelsesstatistikken for Den norske kirke som viser at 4.000 personer har meldt seg ut etter Kirkemøtets vedtak om å lage en liturgi for vielse av likekjønnede par, mens bare 200 har meldt seg inn.

LES: Flere enn før går ut av Den norske kirke

Kirkemøtets vedtak ble gjort mandag 11. april. De påfølgende ukene var utmeldingstallene forholdsvise høye, selv om de ikke var dramatiske. Ved utgangen av mai hadde 4.000 personer meldt seg ut etter Kirkemøtet.

Doblet utmeldingstall

Utmeldingstallene for april og mai ligger i snitt omtrent dobbelt så høyt som snittet for årets første tre måneder. Fram til 1. april hadde omkring 3.000 personer meldt seg ut. I den første tiden etter 11. april steg tallene betydelig, og det er fortsatt mange som melder sg ut – men færre enn rett etter Kirkemøtet.

I april var det 2.782 personer som meldte seg ut av Den norske kirke. Tallet for mai havner på omkring 1.600. Selv om stigningen har avtatt en del, er maitallene fortsatt høyere enn snittallene pr. måned de siste årene.

LES OGSÅ: Har meldt seg ut, men fortsetter kampen

Tilsvarende hadde 209 personer innen utgangen av mai meldt seg inn i Den norske etter Kirkemøtets vedtak om likekjønnet vielsesliturgi.

– Langsiktig jobb

Gard Realf Sandaker-Nielsen er leder i Oslo bispedømmeråd og for Åpen folkekirke , flertallsgrupperingen i Kirkemøtet og i Kirkerådet . Han var blant dem som var storfornøyd 11. april da Kirkemøtet gjorde sitt historiske vedtak.

– Kirkemøtets flertall ville med vedtaket bidra til å åpne dørene på vidt gap til folkekirken. Virker ikke frieriet til folket?

– Jeg tror nok først og fremst at det er en langsiktig jobb å få flere til å melde seg inn. Jeg ser at det er omtrent like mange som har meldt seg ut nå som det var etter Kirkemøtet i 2014 da vedtaket om vielse av likekjønnede par ble det motsatte av årets. Da var det altså mange som meldte seg ut på grunn av at man ikke åpnet dørene for at homofile par kunne gifte seg. Jeg håper jo jeg at vi skal klare å få tilbake noen av dem som har meldt seg ut tidligere, fordi de ser at vi faktisk er en kirke som kan romme alle. Nå har jo Den norske kirke gjort det de ville at vi skulle gjøre. Derfor håper jeg at de vil vurdere å melde seg inn igjen, sier Sandaker-Nielsen.

Rette opp urett

Han tror imidlertid at det er et stykke vei å gå for noen hvis de skal komme tilbake.

– Det skal en del til for å gjøre opp for den uretten som er gjort tidligere. Opplevelsen hos homofile og lesbiske, og andre som mener at kirken er for trang, kan være vanskelig å snu over natta. Når du først har gått, skal det litt til å komme tilbake, tror han.

SOM VENTET: – Det er ikke overraskende at det ikke er tusenvis som har meldt seg inn nå, mener Gard Realf Sandaker-Nielsen, leder for Åpen folkekirke. Foto: Stein Gudvangen
 

Sandaker-Nielsen mener at 11. april-vedtaket er svært sentralt i arbeidet med å få flere inn i Den norske kirke – igjen.

– Det var utrolig viktig at vi klarte dette og at vi faktisk slutter å forskjellsbehandle mennesker. Men når man er blitt skuffet mange ganger, skal det litt til å komme tilbake. Det vil være snakk om en langsiktig helbredelsesprosess hos en del som både har meldt seg ut og andre som har sluttet å tro, sier Sandaker-Nielsen og påpeker at de fleste ikke melder seg ofte inn i eller ut av trossamfunn. Derfor kan det ta tid før flere går inn i Den norske kirke på nytt.

– Men er innmeldingstallet skuffende lavt?

– Nei, det er ikke overraskende at det ikke er tusenvis som har meldt seg inn nå. Men blant dem som har gjort det, vet jeg om flere som åpenbart opplever at de nå blir anerkjent. Likevel må vi gi dette tid, sier han.

DEBATT: Derfor blir jeg nå værende i Den norske kirke

Nå ønsker han å bidra til å «utvikle Den norske kirke som en nær og relevant folkekirke».

– Jeg håper at når folk opplever at kirken er relevant, vil de gifter seg der, døpe barna sine der og bruke Den norske kirke som en sentral del av livet. Det tror og håper jeg på at vi skal få til, sier han og uttrykker håp om at de som fortsatt vurderer å melde seg ut, blir værende i kirkefellesskapet.

Åpen folkekirke-lederen er heller ikke overrasket over at tyve ganger så mange som dem som har meldt seg inn, har meldt seg ut.

– Det er ikke overraskende at det nå er noen som går. Det er naturlig, og det hadde flere sagt på forhånd at de ville gjøre. Det er åpenbart sterke følelser i sving. Men det er trist at noen opplever at de må gå når man begynner å likebehandle kirkens medlemmer, også likekjønnede par.

den norske kirke,gard realf sandaker-nielsen,kirkemøtet,likekjønnede ektepar,utmeldingstall,åpen folkekirke,kirken,dnk,km16,vigsel av likekjønnede,likekjønnet vigsel,homoekteskap,homofili,ekteskap,ekteskapet,vigselsliturgi,liturgi,tall,tallmateriale,statistikk,utmelding,innmelding,medlemmer,gard sandaker-nielsen,oslo bispedømmeråd,kirkerådet,km14,homofile