SETTER FOTEN NED: Biskop Bernt Eidsvig. 
  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Strammer inn etter besøk av nasjonalist

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)