DEMOKRATIKURS: Laget kurser sine yngste delegater på generalforsamlingen i demokrati og innflytelse. Her har lagsarbeider Gjermund Øystese undervisning.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Etterlyser mer demokrati i organisasjonene

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)