ETTERLYSNING: Gjermund Nordhus går i rette med utsegner som at «Ho har blitt litt liberal i det siste» og «Han er på stø kurs». Han frykter at slike utsegn set folk i bås og fører til at dei mister tillit.  Foto: Privat

Etterlyser betre debatt i bedehusland

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.