Personvern
Del
Det er viktig for Dagen å respektere ditt personvern når du bruker våre nettsider. Dagen behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og til enhver tids gjeldende lovverk.

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til din person, for eksempel navn, telefonnummer, epostadresse og bosted.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, eksempelvis innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Bruk av enkelte av tjenestene på Dagen.no og Dagensdebatt.no forutsetter at brukeren oppgir personopplysninger.

Personopplysninger som avgis i forbindelse med bruk av disse tjenestene behandles fortrolig. Telefonnummer og e-postadresse videreselges eller distribueres ikke til andre uten samtykke.

Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggen inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger og alle opplysninger er anonymisert, og benyttes til statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig.

Til formålet kan det benyttes informasjonskapsler («cookies») og script fra måleverktøy som for eksempel Google Analytics.

Informasjonskapsler («cookies») benyttes på de fleste nettsteder, og er små tekstfiler som lagres av nettleseren (Internet Explorer, Firefox, Safari eller andre) på din PC, mobil eller nettbrett. Gjennom disse kan vi eksempelvis bedre tilpasse visningen av våre nettsider til din bruk. Enkelte informasjonskapsler er helt nødvendige for funksjonaliteten på nettsiden.

«Elektroniske bilder» er usynlige grafikkelementer som brukes til måling av trafikk på nettstedet.

Du kan henvende deg til en hvilken som helst virksomhet og få vite hva slags behandlinger av personopplysninger om deg som foretas der.

Du kan også kreve at uriktige opplysninger korrigeres. Dette gjelder også for Dagen.no.

Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige blir slettet.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Dagen, som kan kontaktes per e-post på  redaksjonen@dagen.no