LITE VARISJON: Generalsekretær Olof Edsinger i Svenska Evangeliska Alliansen synes svensk politikk bærer preg av for lite diskusjon om mange viktige spørsmål.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

– Meningsrommet 
er blitt for trangt

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)