BEVILGNING: Speidere i Norges KFUK-KFUM er samlet til sin landsleir Futura i Trøndelag. De fikk bevilget 400.000 kroner fra «Herreløs arv» til dette arrangementet.  Foto: KFUK-KFUM-speiderne

Barn og unge får millioner i arveoppgjør