PALESTINSK STØTTE: Utenriksmin
...
PALESTINSK STØTTE: Utenriksminister Børge Brende (H) besøkte i fjor det utbombede nabolaget Shejaia øst i Gaza by. Han ble tatt imot og vist rundt av bolig- infrastrukturminister Mofeed Haseyneh. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix
Brende skjermer palestinerne fra bistandskutt
Del
Mens norske misjonsorganisasjoner må kutte kraftig i sine bistandsprosjekter, skjermer regjeringen pengepottene til palestinerne.

Utenriksminister Børge Brende verner om bistanden til palestinerne , samtidig som 4,2 milliarder kroner skal kuttes på bistandsbudsjettet.

– Slik den regionale situasjonen er i dag, med også økt spenning mellom israelere og palestinere, kan en reduksjon i internasjonal støtte få store konsekvenser, sier statssekretær Tore Hattrem ( Høyre ) i Utenriksdepartementet til Dagen.

Tirsdag møter KrF , Venstre og regjeringspartiene til budsjettforhandlinger.

Fredag foreslo regjeringen å sette av 9,5 milliarder kroner til å møte flyktningstrømmen til Norge . Nesten halvparten tas fra bistandsbudsjettet.

Langsiktig bistand via frivillige bistands- og misjonsorganisasjoner blir skadelidende, og særlig arbeid i Afrika og Asia .

Også en rekke FN-organisasjoner får store reduksjoner.

Les mer om statsbudsjettet for 2016

Unngå sammenbrudd

Men penger til palestinerne er helt skjermet, over to poster:

  • FN s flyktningorganisasjon for palestinerne ( UNRWA ) skal fortsatt få 150 millioner kroner neste år.

     
  • Også regionbevilgningen til Midtøsten og Nord-Afrika på 556 millioner kroner består. Storparten av regionbevilgningen går til palestinerne, og det meste til de palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah .

I fjor var de palestinske områdene den nest største mottakeren av norsk bilateral bistand, og fikk totalt 741 millioner kroner. 462 millioner kom via regionbevilgningen.

– Det er viktig å fortsette støtten til palestinske flyktninger i hele regionen gjennom UNRWA og til Den palestinske selvstyremyndigheten for å sikre stabilitet og unngå et sammenbrudd i nye områder i Midtøsten , sier Hattrem.

– Det er samtidig nødvendig å igangsette en troverdig politisk prosess mellom partene ettersom konflikten bare kan avsluttes gjennom en varig politisk løsning, sier statssekretæren.

NMS må kutte arbeid mot omskjæring  

Kutte aidsprogram

Kristelig Folkeparti stiller seg undrende til at palestinerne skjermes helt, mens store summer kuttes fra langsiktig bistandsarbeid.

– Jeg stusser veldig på profilen i dette tillegget. Dette vil vi ta opp i forhandlingene, det er en klar, politisk markering fra Høyre og Frp , sier Hans Olav Syversen (KrF) leder for finanskomiteen på Stortinget .

Han er også kritisk til de store endringene i innretningen av bistandsbudsjettet.

– Det er jo ingen balanse i kuttene. For eksempel må et aidsprogram som skal hindre spredning av aids, kuttes med tre fjerdedeler. Regionbevilgningene til både Asia og Afrika kuttes ganske mye. Frivillige organisasjoner som driver bistandsarbeid kuttes med 30 prosent, sier Syversen.

Propaganda

Lederen for finanskomiteen tror det er prestisje for regjeringen å være leder for giverlandsgruppen.

– Man har investert mye i dette.

Han peker på at palestinske selvstyremyndigheter er blitt kritisert for pengebruken, særlig fra Fremskrittspartiet, som nå stiller seg bak et statsbudsjett der bistanden dit skjermes.

– Vi vet at en del av kronene indirekte går til propaganda på barne-tv på statseide tv-stasjoner. Jeg er litt overrasket over at man så enkelt hopper bukk over vurderingen av bistanden, når man først skal kutte så dramatisk som man gjør, sier Syversen.

PALESTINSK STØTTE: Utenriksminister Børge Brende (H) besøkte i fjor det utbombede nabolaget Shejaia øst i Gaza by. Han ble tatt imot og vist rundt av bolig- infrastrukturminister Mofeed Haseyneh. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix
 

Krevende samtaler

Regjeringen har plukket ut de palestinske områdene som et av tolv fokusland som bistanden skal rettes særlig mot. Syversen har likevel vondt for å tro at ikke andre fokusland vil bli berørt av kuttene.

– Her må det være en helt særegen begrunnelse som i hvert fall ikke kommer fram for oss.

KrF er innstilt på krevende budsjettforhandlinger.

– Vi er forberedt på at dette ikke vil bli enkelt, vi setter oss ned med det for øyet å få det til.

Bistandsbudsjett,afrika,asia,bistand,børge brende,de palestinske områdene,de palestinske selvstyremyndighetene,finanskomiteen,fn,fns flyktningorganisasjon for palestinere,frp,gaza,hans olav syversen,høyre,krf,midtøsten,misjon,mofeed haseyneh,nord-afrika,palestina,palestina-arabere,palestinerne,politikk,ramallah,regionbevilgning,statsbudsjettet 2016,stortinget,tilleggsnummer,unrwa,utenriksdepartementet,utenriksminister,israel