BUDSJETTVENNER: Å gi penger til andre aktører enn det offentlige er god butikk, mener Karl Johan Kirkebø, vara til bystyret i Bergen for Ap (t.v), Åsta Årøen, bystyremedlem for Venstre og Trygve Birkeland, bystyremedlem for KrF.  Foto: Ingjerd Våge

Åpner pengesekken for kirken og frivillige

Gledelig abortvedtak

lederartikkel

Det finnes noen verdier som er verd å kjempe for, også om de umiddelbare utsiktene tyder på nederlag.