STORT OPPMØTE: Det var trangt
...
STORT OPPMØTE: Det var trangt om plassen da syv iranere ble døpt i DELK søndag. – De er en berikelse for menigheten, sa prest Jan Bygstad. Foto: Trygve Opheim
Døpte syv iranere
Del
Prest Jan Bygstad mener det skjer en vekkelse blant iranere. Søndag ble syv voksne og barn døpt i hans menighet i Bergen.

Det var en tallrik prosesjon som gjorde inntog i Den Evangelisk Lutherske Kirke (DELK) søndag. I alt var det to familier og én enslig som lot seg døpe. Prest Jan Bygstad sier at man må se dåpen inn i en større europeisk vekkelse.

– Det er veldig mange iranere som har kommet til Europa, og det er tydelig at det har forekommet en vekkelse, sier Bygstad.

– Sier vi er gale

Kledd i hvite kjortler tok de syv iranerne plass på første rad i menigheten som holder til i Bergen sentrum. Blant de døpte er en Abdollah Sharifi, konen Touran Karimi og datteren Nilia Karimi. Med smil og latter forteller de at dåpen har vært resultatet av en lang prosess.

Sharifi og Karimi fant troen gjennom drømmer.

– Troen på Jesus har vært til stor støtte, sier datteren Karimi.

– Nå føler vi på en ubeskrivelig lykke, sier hun.

Karimi forteller at det i Iran er ulovlig å være kristen, og at det kommer reaksjoner fra familien:

– De sier at vi er konvertitter, og de tenker at vi er gale som velger å bli kristne, sier hun.

Touran Karimi og de to barna har fått oppholdstillatelse i Norge, mens Abdollah Sharifi søker om familiegjenforening.

– Vekkelse på gang

Bygstad viser til Berlin, hvor én menighet nå kan telle 1.000 iranere, og til Athen hvor det har sprunget frem tre iranske menigheter.

– Lignende ting skjer ute i andre europeiske byer også, sier presten.

Han sier at iranere kommer i store tall til Europa og at de trekkes mot kirkene.

– Det er en slags vekkelse som er på gang, sier han.

– Tror du denne menigheten også kommer til å bli en inngangsdør for iranere?

– Det er ikke lett å være profet, men vi ser jo for oss at det kommer til å komme mange nye, sier Bygstad.

Flyktninger strømmer til tyske kirker  

Aktive evangelister

Sittende på fremste benk med hodetelefoner på ørene lyttet de til tolkens oversettelse av forsakelsen og trosbekjennelsen. Deretter gikk en og en frem og knelte ved døpefonten og svarte bekreftende på prestens spørsmål før Bygstad øste vann over hodet til iranerne.

– Har dere en misjonsstrategi?

– Nei, det har vi ikke, sier Bygstad, men legger til:

– Det er Gud som har åpnet en dør, og de har kommet til oss.

Han forteller at det i det iranske miljøet er flere som er aktive evangelister, og at de skal ha æren for at så mange har tatt imot evangeliet.

– Vi har ikke gjort så mye for at dette skal utvikle seg.

– Hvorfor tror du de velger denne menigheten?

– Jeg tror det har med fellesskapet å gjøre, sier Bygstad.

Han sier at menigheten har en god bibelundervisning, noe som iranerne verdsetter.

– Denne vekten på Bibelen betyr veldig mye, sier DELK-presten.

– Lærer de å kjenne

Bygstad forteller at menigheten nå har en gruppe på mellom 15- 20 iranere som søker til menigheten.

– De har vist seg å være veldig trofaste, sier presten.

– Når asylsøkere konverterer til kristendom er det mange som blir skeptiske. Hvordan har dere forsikret dere om at de tar troen på alvor?

– Når du er sammen med folk over såpass lang tid så lærer man dem å kjenne, sier Bygstad.

Han sier man fort ser om de tar troen seriøst og sier at det er hovedsaklig én ting som røper om de tar kristentroen på alvor:

– Lakmustesten er om de fortsetter å gå i kirken etter de har fått oppholdstillatelse, sier Bygstad, og legger til:

– Det gjør de.

Dåpsundervising

Etter gudstjenesten ble samtlige invitert til kirkekaffe og dåpsfest. Iranerne har fått en viktig plass i menighetsmiljøet.

Presten forteller at de har hatt dåpsundervisning i nesten tre måneder.

– Vi har en praksis hvor ingen kommer til dåpen uten å ha fått skikkelig undervisning først, sier presten.

Dåpsundervisningen tar utgangspunkt i Den lille katekismen.

– Da får de ABC-en som må ­være innabords, sier Bygstad.

– Varmhjertede

Bygstad har ikke annet enn varme ord om de syv iranerne.

– De er utrolig varmhjertede folk, og vi er veldig takknemlig for å kunne få dem inn i menigheten, sier Bygstad.

Han understreker at forholdet ikke bare går en vei.

– De er en berikelse for menigheten, sier han.