AFRIKA OG ASIA: Støtten skal sørge for å bedre levekårene for fattige mennesker som bor i land i Afrika og Asia. Illustrasjonsfoto: Fotolia

Jubler for milliardstøtte

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.