INGEN KOMMENTAR: Dagen har vær
...
INGEN KOMMENTAR: Dagen har vært i kontakt med begge foreldrene i den aktuelle saken, men de ønsker ikke å uttale seg. Foto: Scandinavian Stockphoto
Ukjent med religion som begrunnelse
Del
Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas har ikke vært borti at religiøse forhold i hjemmet spiller inn for omsorgsovertakelse i barnevernet.

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas bistår jevnlig familier med foreldre fra Øst-Europa som er i berøring med barnevernet.

Lederen for innenlandsavdelingen, Alexander Golding, understreker at han ikke kjenner den aktuelle enkeltsaken.

– Men jeg har ikke erfaring med at religiøs indoktrinering brukes som grunn til å ta barn ut av hjemmet, sier han.

Samtidig legger han ikke skjul på at mange østeuropeiske foreldre er engstelige for å komme i kontakt med barnevernet. Han tror det trengs en bedre kommunikasjon mellom foreldre og barnevernstjenesten , og at den flerkulturelle kompetansen i barnevernet må styrkes.

– Det handler mye om å opparbeide seg tillit, sier Golding.

Golding mener det må gjøres enda klarere at barnevernet er en hjelpetjeneste, slik at foreldre ikke umiddelbart går i forsvarsposisjon hvis de blir kontaktet.

– Mange foreldre kan ha en frykt fordi de i utgangspunktet har hatt en feil forestilling om barnevernets rolle som både støtteapparat og sanksjonsmyndighet, sier han.

Les også:

barnevern,caritas,den katolske kirke,øst-europa,religion,kristen,oppdragelse