Folket vil ha ham som ny biskop. «Jeg er overveldet», sier prosten

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)