OVERRASKET: Prest Solfrid Bjør
...
OVERRASKET: Prest Solfrid Bjørkelid Dyrøy er overrasket over Bispemøtets behandling av privat prestetjeneste. I januar i år fortalte Dagen om presten i Mandal som har opprettet sin egen private virksomhet der hun tar betaling for kirkelige handlinger. Foto: Malin Helen Jørgensen
Biskopene er skeptiske 
til privatpresten Solfrid
Del
Solfrid Bjørkelid Dyrøy ante ikke 
at Bispemøtet skulle behandle hennes tjenester. 
– Det er ikke alltid like lett å vite hva biskopene mener, sier hun.

Biskopene drøftet privat prestetjeneste onsdag uten å konkludere.

Bakgrunnen er mellom andre initiativet til prest Solfrid Bjørkelid Dyrøy i Mandal som har opprettet sin egen private virksomhet der hun tilbyr prestetjenester og kirkelige handlinger mot betaling.

Les også:

Privatprest møter motstand

Privatpraktiserende prest vil selge kirkelige handlinger

Generalsekretær i Bispemøtet, Christofer Solbakken, sier til Dagen at saken skal bearbeides videre og vil bli tatt opp på neste møte.

På Solfrid Bjørkelid Dyrøy kommer Bispemøtets behandling overraskende. Hun ante ikke at Bispemøtet skulle vurdere saken før Dagen ringte henne onsdag.

Ikke hørt noe

– Jeg hadde en oppklarende samtale med biskopen i Agder i januar. Siden har jeg ikke hørt noen ting fra den kanten, sier en overrasket Bjørkelid Dyrøy.

Det var i midten av januar i år at Dagen fortalte om presten som sliter med å få fast jobb i Den norske kirke.

Skeptisk

I sakspapirene til Bispemøtet skinner det gjennom at Den norske kirke er skeptisk til slik privat prestevirksomhet.

– En slik virksomhet reiser flere teologiske og kirkerettslige spørsmål vedrørende prestetjenesten. En grunnleggende problemstilling i denne sammenheng blir hvorvidt prestetjenesten kan forstås som en «privat virksomhet,» heter det i sakspapirene.

Motargumenter

Deretter tar de for seg de kirkerettslige ordningene for en prest både i og utenfor eget tjenestedistrikt, og understreker at alle kirkelige handlinger bare skal skje etter samtykke fra biskop, prost eller sokneprest. Det vektlegges også at prester ikke må inneha bistillinger eller bierverv eller drive privat næringsvirksomhet uten biskopens samtykke.

– Det kan imidlertid også anføres tungtveiende teologiske innvendinger mot en forståelse av prestetjenesten som en privat tjeneste, heter det i sakspapirene til Bispemøtet. Det vises til Den augsburgske bekjennelse, og understrekes at «prestetjenesten vanskelig kan forstås som en privat virksomhet avskjermet fra menigheten.»

Ryddighet

Solfrid Bjørkelid Dyrøy opplyser at hun har sjekket de juridiske forholdene ved sin virksomhet både med departementet og skattevesenet.

– Dette handler om ryddighet, og jeg har sjekket både med departementet og med skattemyndighetene og forholder meg selvsagt til gjeldende lovverk. Da snakker vi om Kirkeloven, men også i forhold til skatteetaten når det gjelder innrapportering av inntekt, sier hun til Dagen.

– Hvis det er meg de er ute etter, kan jeg gladelig si fra meg presterettighetene. Jeg har allerede skjønt at jeg aldri kommer til å få noen prestestilling på grunn av mitt homofilisyn, sier Bjørkelid Dyrøy.

Mer debatt: Her er de siste 100 publiserte meningsinnleggene i Dagen

likekjønnet ekteskap,homofilisyn,kirkeloven,næringsvirksomhet,sokneprest,prost,biskop,kirken,den norske kirke,christofer solbakken,mandal,Solfrid Bjørkelid Dyrøy,prester,prestetjeneste,privatprest,biskoper,bispemøtet