FRA VENSTRE: Håkon Kessel (57), sogneprest i Ræge menighet, Marta Botne (59), prost i Ofoten, Helge Gaard (60), prost i Karmøy, Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger og Torgeir Haugaard (59), feltprost/sjef for feltprestkorpset. Fotomontasje: Privat/Stavanger bispedømmeråd, privat/Stavanger bispedømmeråd, Jarle Aasland, privat/Stavanger bispedømmeråd, Torgeir Haugaard

Dette mener bispekandidatene om livets utgang

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)