KANDIDAT: Anne Enger forteller
...
KANDIDAT: Anne Enger forteller at hun med glede takket ja til å være kandidat til bispedømmerådet i Borg. Foto: Kallestad, Gorm
Nei–dronningen vil være med og styre kirken
Del
Tidligere Sp–leder Anne Enger (65) stiller som kandidat til Borg bispedømmeråd.

Ved kommende årsskifte går åremålet hennes som fylkesmann i Østfold ut. For fire år siden takket hun nei til å være kandidat i menighetsrådet fordi det ble vanskelig å forene med dette offentlige oppdraget.

– Da jeg nå ble spurt om å være kandidat til bispedømmerådet og Kirkemøtet, svarte jeg med glede ja, sier Enger i sitt svar til nominasjonskomiteens spørsmål.

Borg bispedømme: Se nominasjonskomiteenes forslag her

 

 

Nei–dronningen

Foran avstemningen om norsk EU–medlemskap i 1994 var den daværende lederen i Senterpartiet, da gift Lahnstein, en av de fremste motstanderne og fikk tilnavnet «Nei–dronningen».

På slutten av 1970–tallet var hun sekretariatsleder for Folkeaksjonen mot fri abort. Fra 1997 til 1999 var hun kulturminister i sentrumsregjeringen, der Kjell Magne Bondevik (KrF) var statsminister.

Utadvendt kirke

Enger forteller at hun brenner for folkekirken og gjerne vil bruke tid, erfaring og kompetanse for kirken. Moren til bondedatteren fra Trøgstad i Østfold var kirketjener.

Når forholdet mellom staten og kirken endres, ser Enger to mulige hovedspor.

– Enten kan kirken utvikle seg i retning av en mer innadvendt kirke for de aktive i menighetene, eller kirken kan utvikle seg som en åpen, inkluderende og raus folkekirke. En kirke som møter mennesker der de er og som de er. En kirke som oppleves relevant og nær i menneskenes liv. I glede og sorg. For trøst og håp. En slik folkekirke vil jeg arbeide for, sier Enger.

Enig med Stålsett

På denne bakgrunnen sier hun også ja til kirkelig vigsel av samkjønnede par.

– Her vil jeg minne om Gunnar Stålsetts ord i tiltredelsestalen som biskop i Oslo i mai 1998. Han advarte mot å bli for «tålmodige på vegne av dem som lider urett». Dette er snart 17 år siden. Tiden er for lengst inne, sier Enger.

Hun ble selv avgjørende for at Stålsett ble utnevnt til biskop i Oslo dette året.

Kjell Magne Bondevik meldte seg inhabil siden fetteren Odd Bondevik var kandidat. Sistnevnte fikk størst oppslutning i den kirkelige avstemningen, men med Enger som fungerende statsminister fikk statsrådene fra Senterpartiet og Venstre flertall over Kristelig Folkepartis statsråder.

I likhet med Enger har Stålsett vært leder i Senterpartiet, fra 1977 til 1979.

Forvalteransvar og menneskeverd

Menneskeverd og forvalteransvar er det Anne Enger trekker fram som sine hjertesaker.

– Menneskeverdet er et bolverk mot rasisme og fremmedfrykt og basis for utvikling av et pluralistisk samfunn preget av toleranse, åpenhet og gjensidig respekt. Forvalteransvar er å sikre fellesarven - miljø og naturressurser, slik at vi kan overlate jorda vår til neste generasjon i samme eller bedre stand, sier hun.

På spørsmål om hvilke verdier det er spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag, svarer hun:

– Kjærlighetens budskap som omfatter alle mennesker skal lyde fra kirken. Budskapet om kjærlighet, om nåde og om håp. Her ligger selve innholdet i kristen tro. Trosopplæringen må sikres.