DEBATT: F.v. Bente Sandvig fra Human-Etisk Forbund og Bioteknologirådet, Helga Haugland Byfuglien, preses for bispemøtet, og Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet før høringen på Stortinget om bioteknologimeldingen.  Foto: Silje Rognsvåg

Bispe-topp advarer mot å ta Skaperens plass

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.