TAR TID: 2011-oversettelsen av
...
TAR TID: 2011-oversettelsen av Bibelen er snart tilgjengelig i punktskrift. KABB skulle ønske Bibelselskapets jubileumsfeiring fokuserte mer på de som har behov for Bibelen i andre formater. Illustrasjonsfoto: KABB
– Vi føler oss litt oversett
Del
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB) skulle ønske Bibelselskapet fokuserte mer på at Bibelen ikke er tilgjengelig for alle ennå.

Bibelselskapets 200-årsjubileum har gått under slagordet «Bibelen til alle». Det klinger ikke helt godt i ørene til Jon Ivar Dypedal som er informasjonsmedarbeider i KABB .

– Faktum er at Bibelen i sin vanlige form ikke er for alle i Norge. Mitt poeng er at det finnes andre måter å forholde seg til teksten på for dem som ikke kan lese på papir, men det har ikke Bibelselskapet snakket om i det hele tatt, sier han.

INSPIRASJON: Bibelmangfold på multietnisk grunn

KABB har, med lisens fra Bibelselskapet, produsert 2011-utgaven av Bibelen som lydbok på bokmål, men nynorsk- og punktskriftversjonen er ennå ikke klar.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Bibelselskapet og ønsker ikke å kritisere dem som sådan, men vi synes de burde husket på oss også under jubileet sitt. Vi føler oss litt oversett, sier Dypedal.

Ikke nådd alle

– Det er helt riktig at visjonen vår om «Bibelen til alle» ikke er nådd ennå. Det gjelder ikke bare punktskrift, men også tegnspråk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk som vi jobber med oversettelser på, sier generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen .

Hun sier det er mange, særlig sørpå, som ikke vet at disse gruppene mangler en ny oversettelse.

– Vi har prøvd å synliggjøre at det også er grupper i Norge som ikke har Bibelen på sitt hjertespråk. Dette er viktig for oss, sier Mongstad-Kvammen.

Utfordrende tilrettelegging

– Ideelt sett burde både lyd- og punktskriftutgaven av 2011-oversettelsen vært klare da den ble lansert, men det var kun Det nye testamentet som var klart da, forteller Dypedal.

Tilretteleggingen for punktskrift ble startet i 2012, men KABB har møtt på mange utfordringer på veien.

– Vi satte ut arbeidet med å produsere punktbibelen til et annet selskap og det har blitt mange utsettelser, forteller Dypedal.

LES: Finner spor av Bibelen overalt

Magne Bjørndal, som er styreleder i KABB og er prosjektleder for Bibelen i punktskrift, klandrer ikke Bibelselskapet for at punktskriftutgaven ikke er ferdig ennå.

– Det er ingen grunn til å laste eller kritisere Bibelselskapet for å ha gjort for lite for å få dette til. Jeg har vært engasjert i dette arbeidet lenge og vi har møtt mange skjær i sjøen, men nå nærmer vi oss snart en ferdig punktskrift-bibel, sier Bjørndal som selv er prest og punktskriftbruker.

– Vi gleder oss veldig til lanseringen av 2011-utgaven i punktskrift, sier Mongstad-Kvammen.

Tre hyllemeter

Det er heller ikke en enkel sak å tilrettelegge Bibelen til punktskrift.

– Det er et ganske tungvint arbeid. Det er en utfordring i hvordan en setter opp teksten for å gjøre det enklest å lese og så finnes det også forskjellige punktskriftvarianter å ta hensyn til, forteller Dypedal.

I FOKUS: Jenta som spurte etter Bibelen

Bibelen er en stor bok og punktskrift tar stor plass, boken blir på 70 til 80 punktskrifthefter som trykkes opp i fire forskjellige punktskriftvarianter på både bokmål og nynorsk.

– Vi har et eksemplar stående her på KABB av 1978-bibelen på punktskrift, det er tre hyllemeter langt, sier Dypedal.

– Med den nye oversettelsen får vi for første gang en punktskriftutgave der også noteapparatet og henvisningene er med, sier Bjørndal som gleder seg til å kunne lese Bibelen på tvers.

Viktigere at folk bruker Bibelen

Bjørndal har inntrykk av at Bibelselskapet er mer opptatt av bruken enn tilgangen til Bibelen i Norge.

– Jeg er enig med dem at det er viktigere å være opptatt av det nå. Det finnes små grupper i Norge som mangler Bibelen, men bortsett fra disse få unntakene så har jo de fleste tilgang til den. Problemet er jo at de ikke bruker den, sier han.

Mongstad-Kvammen sier hun setter veldig stor pris på samarbeidet Bibelselskapet har med KABB når det gjelder Bibelen på lydbok og i punktskrift.

– Lydbibelen som KABB har produsert og har rettighetene på, er jo også veldig relevant for seende. Selv bruker jeg den når jeg trener, sier hun.

LEDER: Vi som elsker Bibelen

Lydbibelen er blant annet tilgjengelig gjennom streameappen Storytel.

– Vi lanserer snart en egen Bibel-app i samarbeid med United Bible Societies og samarbeider med KABB om å utvikle noe som også kan spille av lydfilene, sier hun.