NYOMSETJING: Hans-Olav Mørk i Bibelskeskapet meiner apokryfane er ein viktig del av norsk bibeltradisjon, sjølv om desse bøkene mykje har vore gløymde i eit par generasjonar.  Foto: Stein Gudvangen, KPK

12 bøker frå Bibelen for første gong utgjevne på nynorsk

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?