MAI: Om to og en halv måned vil Rune Arnhoff åpne Nordisk Bibelmuseum i Oslo. Da skal malerspann og mørtel erstattes av Bibler i svært mange oversettelser og fasonger.  Foto: Tor Weibye

Fant lokaler, og snart får Oslo eget bibelmuseum

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)