MOBIL: Preses Helga Haugland Byfuglien mener man må gjøre Bibelen mer tilgjengelig. Selv får hun bibelord på epost. Her sammen med kirkerådets direktør, Jens-Petter Johnsen.
  Foto: Johannes Ek Reindal

Bispesjefen får bibelord på mobilen

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.